РАЗЛОЖУВАЊЕ НА ВОДОРОД ПЕРОКСИД

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции
Наставна eдиница: Егзотермни или ендотермни реакции
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели