РЕАКЦИИ НА БАКАР

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Реакции на бакар
Одделение: 9 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели