ФОСИЛИ - ДОКАЗИ ЗА ЕВОЛУЦИЈА

Тема: Запис во карпите
Наставна eдиница: Фосилен запис
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Зошто немаме понови фосили отколку оние од пред 10 000 години?

Никој не знае
Затоа што процесот на фосилизација е многу бавен
Затоа што видовите кои сé уште постојат не може да имаат фосили

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Луѓето, делфините, гуштерите и диносаурусите имаат по 4 екстремитети (2 нозе + 2 раце; 4 нозе, 4 стомачни перки). Што значи дека:

Сите потекнуваат од заеднички предок со 4 ексремитети кој живеел пред милиони години
Сите еволуирале на сличен начин од различни предци во текот на милиони години
Ништо не значи

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели