ПЕТТЕ БИОЛОШКИ ЦАРСТВА

Тема: Класификација на организмите
Наставна eдиница: Подредување на живите организми
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Која од овие особини не го опишува царството животни?

Еукариоти
Повеќеклеточни
Едноклеточни
Хетеротрофни
Со нервен и ендокрин систем
Се развиваат од бластоцист

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Што им е заедничко на припадниците на царството растенија и габи?

Имаат клеточен ѕид
Сите нивни преставници се повеќеклеточни
Сите нивни преставници се автотрофни
Растат преку меристемско ткиво

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Која од вое е карактеристика на цврстата материја?

има променлив волумен
има точна форма
нема точна форма

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели