КАКО СЕ КОРИСТИ КИСЛОРОДОТ?

Тема: Хемиски реакции
Наставна eдиница: Добивање на оксиди
Одделение: 8 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Сподели