БАКТЕРИИ ЗА ВАРЕЊЕ НА ХРАНАТА

Тема: Добивање на храна
Наставна eдиница: Варење на храната
Одделение: 8 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Колку видови на бактерии има во нашиот стомак?

300-1000 видови
100-500 видови
100-200 видови

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Колку видови бактерии има во стомакот на човекот

15-30
1000-3000
300-1000
150-30

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Која е најчестата и најважна бактерија во стомакот, каде се наоѓа и која и е функцијата?

Телобацилите во дебело црево, го прочистуваат стомакот
Лактобацилите во желудникот, ги варат протеините
Лактобацилите во тенкото црево, варат јаглехидрати и шеќер

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Зошто ни е потребна млечната киселина?

Зајакнување на мускулите
Одржување на стабилна pH вредност во цревата
Таа уништува непотребни габи

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Колку видови на бактерии има во нашиот стомак?

од 200 до 20000
од 300 до 1000
од 100 до 500
од 1000 до 3000

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Во кој дел од човечкото тело живее лактобацилусот?

во тенкото црево
во дебелото црево
во црниот дроб
во желудникот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. 3.Што се случува кога лактобацилите дишат анаеробно?

тие создаваат млечна киселина како отпаден продукт
тие создаваат база
создаваат меланин
се зголемуваат

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Што се пробиотици?

храна за бактериите
неживи бактерии и габи
живи бактерии и габи
храна за лактобацилите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Што се пребиотици?

живи бактерии и габи
храна за габите
храна за бактериите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. Колку видови на бактерии имаме во нашиот стомак?

од 250 до 800
од 500 до 1500
од 300 до 1000
од 800 до 1200

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. Од кој вид е најчестата бактерија во дигестивниот систем?

лактобацилус
сосо
бацили
спирилос

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Колку бактерии има во стомакот на еден човек?

Од 100 до 1000 трилиони
Од 100 до 200 трилиони
Од 100 до 1000 милиони
Од 50 до 500 трилиони

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

13. Каде живее лактобацилусот?

Во дебелото црево
Во тенкото црево
Во желудникот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

14. Кои производи содржат пробиотици?

Кефир
Јогурт
Соја
Сите од наведените
Ниту еден од наведените

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели