ВОВЕД ВО КЛЕТКИ: ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ

Тема: Клетки и организми
Наставна eдиница: Животински клетки Растителни клетки
Одделение: 7 Одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Ако ги видиме примерите од животинска и растителна клетка, дали двете клетки имаат сличности меѓу себе?

да, двете клетки се индентични
не, но двете клетки имаат сличности меѓу себе
не, двете клетки немаат сличности меѓу себе

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Каде се одвива дишењето?

во цитоплазмата
во амебата
во нервната клетка
во митохондриите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Што содржат растителните клетки?

хлоропласти
зигот
сперматозоид

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Дали животинската клетка содржи клеточно јадро?

да
не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Растителните клетки имаат:

цитоплазма
јадро
клеточен ѕид
сите
ниту една од предложените структури

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Хлорофилот им ја дава...

жолтата боја на растенијата
зелената боја на растенијата
црвената боја на растенијата

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Која е улогата на вакуолите?

складираат шеќери
ја орджуваат формата на клетката
двете

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Белите крвни клетки имаат

лобусно јадро
флексибилна циоплазма
двете

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Што содржи во себе вакуолата?

вакуоларен сок
хлорофил
хемоглобин

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. Која е функцијата на вакуолата?

да ја одржува формата на клетката и да складира шеќери
да врши фотосинтеза и да складира хлорофил
да складира кислород

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. Од што се сотои животинската клетка?

цитоплазма, хромозоми, и клеточен ѕид
цитоплазма, клеточна мембрана и јадро
клеточна мембрана, ендоплазматичен ретиклиум и лизозоми

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Од што е направен клеточниот sид?

хемоглобин
целулоза
хлорофил

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

13. Која е функцијата на цитоплазмата?

да складира шеќери
да се вршат хемиски реакции
да ја одржува формата на клетката и да складира шеќери

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели