ШТО СЕ КЛЕТКИ?

Тема: Клетки и организми
Наставна eдиница: Клетка
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Нежно ветре се движи со брзина од :

4.5 до 5.5 m/s
5.5 до 7.5 m/s
3.5 до 5.5 m/s

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Секој жив организам е направен од клетки

Точно
Неточно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Што е клетка?

Мала самоодржлива единица од која е изграден целиот организам
Систем на ограни
Структура од многу различни ткива
Група органи што извршуваат одредена функција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Најмалата единица која може да се класифицира како живо суштество е :

Oрган
Ткиво
Клетка
Организам

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Дали жолчката од јајцето е една клетка?

не
да

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Колку клетки може да се сместат во ширината од влакно коса?

100
1000
10
15

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Кое од наведените е едноклеточен организам?

Клетки
Ткива
Организми
Амеби

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Градбени блокови на животот се:

Парамециумот
Протозоите
Клетките
Амебите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Колку клетки имаме во нашиот организам?

1000
100 000 0
100 000 00
50 000 000 000 000

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. Колку клетки имаме во малиот прст?

10 000 000 000
10 000
20 000 00

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. Колку мали клетки можеш да сместиш во ширината на твоето влакно?

20
30
5
10

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Дали некои клетки постојат самостојно?

да
не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

13. Што се клетките?

големи самоодржливи единици од кои е изграден дел од организмот
најголемите живи суштетсва
мали самоодржливи единици од кои е изграден целиот организам

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

14. Колку клетки содржи човечкото тело?

50 000
50 000 000
50 000 000 000 000
50 000 000 000 000 000

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

15. Кои функции на клетката се заеднички за сите клетки?

создавањето на витамини и минерали
создавањето на минерали и производство на проетини
созадавањето на проетини и производство на енергија

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

16. Кои од следните организими се повеќеклеточни?

цицачите
амебите
бактериите

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

17. Колку клетки имаме во организмот?

окулу 100
окулу 10.000.000.000.000.000
окулу 50.000.000.000.000

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

18. Окулу колку клетки имаме во малиот прст?

10 000 000 000
10
500

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

19. Колку клетки може да соберево ширината на едно влакно?

1
100
10

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

20. Кои се повеќеклеточни организми?

Бактерии
Вируси
Цицачи

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

21. Секој жив организам е изграден од:

клетки
алги
синапси

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

22. Колку клетки има во нашиот мал прст?

10 милијарди клетки
13 милиони клетки
9 илјади клетки

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели