ШТО СЕ ХОРМОНИ

Тема: Органски системи кај човекот
Наставна eдиница: Ендокрин систем и хормонска регулација
Одделение: 8 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кога хипоталамусот ќе детектира ниско ниво на вода во крвта ѝ сигнализира на хипофизата да ослободи хормон наречен:

воден хормон
адреналин
хидроталамус
антидиуретичен хормон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Која жлезда лачи антидиуретичен хормон?

надбубрежна
хипофиза
штитна
адренална

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Надбубрежната жлезда лачи:

урина
инсулин
адреналин
ниедно од наведените

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Дали хормоните можат да го контролираат количеството вода во крвта?

да
не
само кај некои процеси

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. 5. Дали кратенката за антидиуретичниот хормон е ADN?

да
не
не знам

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. Кој хормон го излачува штитната жлезда?

панкреас
тироксин
адреналин
тестостерон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Помалку ADH значи:

бубрезите ќе апсорбираат помалку вода
бубрезите ќе произведат помалаку и понеконцентрирана урина

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Хормон кој спроведува реакција на борба и бегство е:

кортизол
АДХ
тироксин
адреналин

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Хормонот Адренокортикотропин го потикнува лачењето на:

пролакин
кортизол
адреналин
прогестерон

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. Кортизон е хормон на :

возбуда
стреc
замор

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. Што прават хормоните?

Тие регулираат и контролираат многу процеси во телото.
Даваат инструкции на хипофизата за моменталната состојба на телото.
Детектираат ниско ниво на вода во крвта.
Ѝ сигнализираат на хипофизата да го излачува хормонот адренокортикотропин.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Кој хормон го излачува тироидната жлезда?

Хипофизата
Тироксинот
Адреналинот
Хипоталамусот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

13. Што е тироксинот?

Хормон кој се наоѓа во крвотокот и кога хипоталамусот детектира ниско ниво на вода во крвта ѝ кажува на хипофизата да го ослободи овој хормон.
Хормон кој патува до надбубрежната жлезда, за да го потткне лачењето на друг хормон наречен кортизол.
Хормон на кој му е потребен друг хормон кој патува до надбубрежната жлезда за да го поттикне неговото лачење.
Хормон кој го излачува тироидната жлезда и помага во регулирање на метаболизмот.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

14. Каде се наоѓа хипофизата?

Таа се наоѓа веднаш под хипоталамусот кај мозокот.
Таа се наоѓа кај крвотокот.
Таа се наоѓа кај нервите кој го сочинуваат нервниот ситем.
Таа се наоѓа до целните органи.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

15. Која е функција на хипофизата?

Да дава инструкции според моменталната состојба на телото.
Да излачува неколку хормони.
Да патува се додека не стигне до точните органи за да добие одговор.
Да ја зголемува количината на вода во крвта.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

16. Која е функцијата на хипоталамусот?

Го регулира растењето и крвниот притисок.
Ги заштитува меките органи кои се наоѓаат во внатрешноста на телото.
Дава инструкции на хипофизата според моменталната состојба на телото.
Ги пренесува материите низ телото.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

17. Што се случува кога сме жедни?

Мозокот ги активира невроните кои ја стимулираат надбубрежната жлезда, за брзо да се излачи адреналин.
Хипоталамусот ѝ сигнализира на хипофизата да го излачува хормонот адренокортикотропин кој патува до надбубрежната жлезда за да го поттикне лачењето на хормонот кортизол.
Хипоталамусот детектира ниско ниво на вода ѝ сигнализира на хипофизата да го ослободи антидуретичен хормон или ADH во крвотокот.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

18. Што предизвикува ADH кога патува до бубрезите?

Предизвикува апсорпција на вода, па се произведува помалку и поконцентрирана урина.
Предизвикува зголемено количество на вода во крвта и го поттикнува хипталамусаот да ѝ сигнализира на хипофизата да излачува помалку ADH.
Предизвикува намалено количество на вода во крвта.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

19. Кога бубрезите предизвикуваат помалку и поконцентрирана урина?

Кога количеството на вода во крвта е зголемено.
Кога хипоталамусот ѝ сигнализира на хипофизата да излачува помалку ADH кое патува до бубрезите и предизвикува апсорпција на вода.
Кога хипоталамусот детектира ниско ниво на вода во крвта ѝ сигнализира на хипофизата да го ослободи хормонот ADH во крвотокот.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

20. Каде се наоѓа надбубрежната жлезда?

Се наоѓа над невроните.
Се наоѓа веднаш под хипоталамусот.
Се наоѓа над бубрезите.
Се наоѓа меѓу два хормони.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

21. Што се случува кога ќе почувстувате ненадеен страв?

Мозокот ги активира невроните кои ја стимулираат надбубрежната жлезда, за брзо лачење на адреналин.
Хипоталамусот ѝ сигнализира на хипофизата да излачува помалку ADH.
Хипоталамусот ѝ сигнализира на хипофизата да го излачува хормонот адренокортикотропин кој патува до надбубрежната жлезда за да го поттикне лачењето на хормонот кортизол.
Хипоталамусот детектира ниско ниво на вода во крвта и ѝ сигнализира на хипофизата да го ослободи хормонот ADH во крвотокот.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

22. Што прави кортизолот?

Делува на различни органи за да му овозможи на телото да се адаптира на долготраен стрес.
Предизвикува специфична реакција кога ќе дојде до целниот орган.
Активира невроните кои ја стимулираат надбубрежната жлезда, за брзо да се излачи адреналин.
Патува до бубрезите и предизвикува апсорпција на вода.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

23. Што е тироксин?

хормон
орган
жлезда

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

24. Дали одредени хормони можат да го контролираат количеството вода во крвта?

Да
Не
само кај некои процеси

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

25. Кои хормони го излачува штитната жлезда?

Тироксин
адреналин
панкреас

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

26. Хормон кој спроведува реакција на борба и бегство е:

АДХ
Тироксин
Кортизол
Адреналин

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

27. Што прават хормоните?

Тие регулираат и контролираат многу процеси во телото
Даваат инструкции на хипофизата за моменталната состојба на телото.
Детектираат ниско ниво на вода во крвта.
сигнализираат на хипофизата да го излачува хормонот адренокортикотропин.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

28. Која е функцијата на хипоталамусот?

Го регулира растењето и крвниот притисок.
Ги заштитува меките органи кои се наоѓаат во внатрешноста на телото.
Дава инструкции на хипофизата според моменталната состојба на телото.
Ги пренесува материите низ телото.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

29. Каде се наоѓа надбубрежната жлезда?

Се наоѓа над невроните.
Се наоѓа веднаш под хипоталамусот.
Се наоѓа над бубрезите.
Се наоѓа меѓу два хормони.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

30. Кортизон е хормон на:

возбуда
стрес
замор

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

31. Кој хормон го излачува штитната жлезда?

Хипофизата
Тироксин
Адреналин
Хипоталамусто

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

32. Каде се наоѓа хипофизата?

Таа се наоѓа веднаш под хипоталамусот кај мозокот.
Таа се наоѓа кај крвотокот.
Таа се наоѓа кај нервите кој го сочинуваат нервниот ситем.
Таа се наоѓа до целните органи.

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели