АДАПТАЦИЈА НА ГРАБЛИВЦИ И ПЛЕН

Тема: Живите организми во нивната животна средина
Наставна eдиница: Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Зошто тигрите имаат ленти?

За терморегулација
За да се камуфлираат
За да привлечат повеќе партнери за размножување

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Дали е кобрата САМО грабливец?

Не, кобрите се само плен
Не, бидејќи кобрата е плен на мунгосите (мали цицачи од Африка)
Да, бидејќи е адаптирана да лови плен

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Која е најважната карактеристика кај грабливците?

Бегаат од поголеми животни
Ловат животни за да се прехранат
Се тревојадни животни

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Кои животни подобро забележуваат опасност и имаат поширок поглед?

Грабливците
Пленот
Грабливците и пленот

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Каде се наоѓаат очите на пленот?

Напред на главата
Од страна на главата
Положбата на очите не зависи од тоа дали животното е плен

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели