ИНТРАСПЕЦИФИЧНИ И ИНТЕРСПЕЦИФИЧНИ ИНТЕРАКЦИИ

Тема: Живите организми во нивната животна средина
Наставна eдиница: Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Кога се караш со твоите браќа и сестри за кој да го изеде последно колаче ова е:

Позитивна, интерспецифична интеракција
Позитивна, интраспецифична интеракција
Негативна, интерспецифична интеракција
Негативна, интраспецифична интеракција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Во Африка постои вид на птици кои се хранат со нечистотиите заглавени во забите на крокодилите. Крокодилите не ги јадат овие птици бидејќи им помагаат да си ги „мијат“ забите. Каков вид на интеракција е ова?

Измислена
Позитивна, ИНТРАспецифична интеракција
Позитивна, ИНТЕРспецифична интеракција
Негативна, ИНТРАспецифична интеракција
Негативна, ИНТЕРспецифична интеракција

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Што содржи шумската заедница?

Само грмушки
дрвја и грмушки, животни и бактерии и габи во шумската почва
Само животни
Само бактерии
Само габи

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Дали сите видови во заедницата се во интеракција?

Да
Не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

5. Какви можат да бидат интеракциите?

позитивни
негативни
неутрални
сите наведени погоре

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

6. На колку категории ги делиме еколошките интеракции?

На една
На две
На три

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

7. Кои се еколошки интеракции?

Интерспецифични
Интраспецифични
Интерспецифични и интраспецифични

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

8. Кога се случуваат интраспецифичните интеракции?

Кога единките од ист вид влијаат една врз друга
Кога единките од различен вид влијаат една врз друга

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

9. Дали животните кои припаѓаат на еден ист вид се натпреваруваат за исти ресурси?

да
не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

10. Интерспецифичните интеракции се меѓусебни влијаниа на единки:

ист вид
различен вид

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

11. За што се борат различни видови растенија и дрвја?

за повеќе простор
за повеќе светлина
за повеќе воздух

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

12. Дали сите видови на интеракции се негативни?

Да
Не

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели