ШТО Е АДАПТАЦИЈА?

Тема: Живите организми во нивната животна средина
Наставна eдиница: Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Која адаптација не е карактеристична за белата мечка?

Бело крзно
Мрсно крзно
Широки стапала
Долга опашка

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Поларниот зајак има...

Крзно што ја менува бојата
Мали уши
Перки за пливање
Развиени палци

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Што е адаптација?

својство на живите организми кое им помага да опстанат во нивната средина
својство на живите организми кое им помага да умрат во нивните средини
својство на живите организми кое им помага да бидат изедени во нивните средини
својство на живите организми кое им помага да не се скријат во нивните средини

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. Какво е крзното на поларните мечки?

мрсно
тврдо
необновливо

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели