ПРИСПОСОБУВАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Тема: Живите организми во нивната животна средина
Наставна eдиница: Адаптации на абиотичката и биотичката животна средина (1) и (2)
Одделение: 7 одделение

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Храната во нашето тело ја разложуваат...

Вирусите
Бактериите
Печурките

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Од каде доаѓа воздухот што го дишеме?

Од растенијата
Од животните
Од печурките
Од пазар

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Што прават некои организми за да преживеат?

се јадат
се тепаат
се бркаат
соработуваат заедно

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели